اطلاعات تماس

تلفن تماس : 42243436 - 061
شماره فکس : 42274168 - 061
پست الکترونیک : sergio3252@yahoo.com
آدرس : استان خوزستان - شهرستان دزفول - محله قلعه - خیابان طالقانی غربی